Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Gmina Skórcz
Urz?d Gminy Skórcz
83-220 Skórcz, ul. Dworcowa 6
(58) 582 46 45, www.gminaskorcz.pl, e-mail: gminaskorcz@skorcz.pl


2013
Gmina Skórcz nie wspó?uczestniczy?a w realizacji zadania.

2012
Gmina Skórcz nie podj??a decyzji w sprawie wspó?realizacji zadania.

2011
Gmina Skórcz odmówi?a wspó?realizacji zadania.

(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości