Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Miasto Skórcz
Urz?d Miejski w Skórczu
83-220 Skórcz, ul. G?owna 40
(58) 582 47 54, www.skorcz.pl, e-mail: miasto@skorcz.pl


2013
Miasto Skórcz nie wspó?uczestniczy?o w realizacji zadania.


2012
Miasto Skórcz podpisa?o umow? abonamentow? w dniu 30.05.2012 r.


2011
Miasto Skórcz podpisa?o umow? abonamentow? w dniu 31.03.2011 r.


(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości