Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Gmina Morzeszczyn
Urz?d Gminy Morzeszczyn
83-132 Morzeszczyn, ul. 22 Lipca 4
(58) 536 27 24, www.morzeszczyn.pl, e-mail: urzad@morzeszczyn.pl


2014
Gmina Morzeszczyn podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 14.02.2014 r.


2013
Gmina Morzeszczyn nie wspó?uczestniczy?a w realizacji zadania.


2012

Gmina Morzeszczyn podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 13.02.2012 r.


2011

Gmina Morzeszczyn podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 28.01.2011 r
.

(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości