Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Gmina Tczew
Urz?d Gminy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Lecha 12
(58) 530 51 32, www.gmina-tczew.pl, e-mail: urzad@gmina-tczew.pl


2013
Gmina Tczew przyst?pi?a do wspó?realizacji zadania w dniu 28.10.2013 r.

2012
Gmina Tczew przyst?pi?a do wspó?realizacji zadania

2011
Gmina Tczew
podpisa?a umow? dora?n? w dniu 14.09.2011 r.

(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości