Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Gmina Nowe
Urz?d Gminy Nowe
86-170 Nowe, Plac ?w. Rocha 5
(52) 333 72 10, www.gminanowe.pl, e-mail: nowe@gminanowe.pl


2013
Gmina Nowe nie wspó?uczestniczy?a w realizacji zadania.

2012
Gmina Nowe podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 20.03.2012 r.

2011
Gmina Nowe nie zosta?a obj?ta zadaniem.

(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości