Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Miasto Tczew
Urz?d Miejski w Tczewie
83-110 Tczew, Pl. Pi?sudskiego 1
(58) 775 93 09, www.tczew.pl, e-mail: info@um.tczew.pl


2013
Miasto Tczew nie wspó?uczestniczy?o w realizacji zadania.


2012
Miasto Tczew podpisa?o umow? abonamentow? w dniu 25.10.2012 r.


2011
Miasto Tczew podpisa?o umow? abonamentow? w dniu 22.03.2011 r. 

(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości