Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Miasto Czarna Woda
Urz?d Miasta i Gminy Czarna Woda
83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7
(58) 587 88 88, www.czarna-woda.pl, email: urzad@czarna-woda.pl


2013
Miasto Czarna Woda nie wspó?uczestniczy?o w realizacji zadania.

2012
Miasto Czarna Woda odmówi?o wspó?realizacji zadania.


2011
Miasto Czarna Woda odmówi?o wspó?realizacji zadania.

(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości