Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Gmina Kaliska
Urz?d Gminy Kaliska
83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2
(58) 588 92 01, www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl


2013
Gmina Kaliska nie wspó?uczestniczy?a w realizacji zadania.

2012
Gmina Kaliska podpisa?a umow? dora?n? w dniu 17.07.2012 r.
.

2011
Gmina Kaliska odmówi?a wspó?realizacji zadania.


(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości