Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Gmina Zblewo
Urz?d Gminy Zblewo
83-210 Zblewo, ul. G?ówna 40
(58) 588 45 67, www.zblewo.pl, e-mail: gmina@zblewo.pl


2014
Gmina Zblewo podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 24.02.2014 r.


2013
Gmina Zblewo nie wspó?uczestniczy?a w realizacji zadania.

2012
Gmina Zblewo podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 13.02.2012 r.


2011
Gmina Zblewo podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 28.01.2011 r.(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości