Strona główna      Szlaki kociewskie      Jak to robimy      Komunikaty     
Kontakt    
Gmina Sm?towo Graniczne
Urz?d Gminy Sm?towo Graniczne
83-230 Sm?towo Graniczne, ul. Dworcowa 10
(58) 561 90 33, www.smetowograniczne.pl, e-mail: ug@smetowograniczne.pl


2013
Gmina Sm?towo Graniczne nie wspó?uczestniczy?a w realizacji zadania.

2012
Gmina Sm?towo Graniczne nie wspó?uczestniczy?a w realizacji zadania.

2011
Gmina Sm?towo Graniczne
podpisa?a umow? abonamentow? w dniu 21.04.2011 r.


(c) 2011 opracowanie merytoryczne Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
projekt Studio Kreowania Rzeczywistości